Algemeen

Op onze speelzaal kunnen peuters van 2 tot 4 jaar 1 of 2 dagdelen per week onder deskundige leiding komen spelen. Ons uitgangspunt is kinderen de ruimte geven die ze nodig hebben om zich te kunnen ontplooien. We proberen een sfeer te scheppen waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. In een veilige omgeving kunnen de peuters initiatieven nemen bijvoorbeeld contact leggen met andere kinderen, lekker knutselen of spelen zonder dat er sprake is van dwang. Wanneer peuters op de peuterspeelzaal loskomen van hun eigen omgeving, zou dit hun zelfstandigheid bevorderen.

Spreekt het idee van onze peuterspeelzaal u aan? Wij nodigen u van harte uit een keer te komen kijken. Met onze hoofdleidster Elzemiek  Koren kunt u een afspraak maken om een keer de sfeer te komen proeven.

Vanaf 1 januari 2017 fuseren wij met Kind & Co. Voor de tarieven, informatie en om uw kind aan te melden kunt u na 1 januari terecht op: Kind & Co Peuterspeelzaal ‘t Lodewijkje.

Peuterspeelzaal ’t Lodewijkje
Bovenkerkweg 74B
3417 TA Montfoort
0348 – 471827

vind ik leuk

Peuterspeelzaallodewijkje